II Ogólnopolskie Forum Służby BHP
Bezpieczeństwo w świecie 4.0

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie I Ogólnopolskim Forum Służby BHP pn. „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”, a także wyrażoną przez Państwa opinię co do konieczności kontynuowania tematu bezpieczeństwa pracy w zmieniającym się świecie pracy, Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP podjął inicjatywę zorganizowania II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP pod nazwą „Bezpieczeństwo w świecie 4.0”.

Założeniem Forum, które odbędzie się w dniach 1-2 października 2018 r. w Warszawie, jest kontynuowanie dyskusji w gronie ekspertów z różnych dziedzin, na temat współczesnej służby bhp w świecie 4.0, jej problemów oraz wyzwań, jakim pracownicy służby bhp muszą stawiać czoła w codziennej pracy.

Poszukamy też odpowiedzi na pytanie, co oznacza czwarta rewolucja przemysłowa. W dotychczasowej historii przemysłu nowe technologie już trzy razy ulegały transformacji:

  • Przemysł 1.0 – mechanizacja – wynalezienie i wdrożenie silnika parowego wprowadziło produkcję w erę industrializacji;
  • Przemysł 2.0 – elektryfikacja – to właśnie elektryczność wyparła silniki parowe, a linie produkcyjne mogły wytwarzać towary w dużych seriach;
  • Przemysł 3.0 – cyfryzacja – coraz bardziej wydajne komputery i układy przetwarzania danych umożliwiły sterowanie maszynami za pomocą oprogramowania. Dzięki temu maszyny zyskały większą wydajność, precyzję i elastyczność, a proces cyfryzacji umożliwił osiągnięcie coraz wyższych stopni automatyzacji. Zaczęły powstawać systemy planowania i kontroli, których celem była koordynacja działań w obrębie produkcji.

Współczesny nam Przemysł 4.0 to integracja systemów i tworzenie sieci. Ludzie i sterowane cyfrowo maszyny są integrowane z Internetem i technologiami informacyjnymi.
Dzięki temu wzrastają możliwości w zakresie zastosowania coraz to nowszych zabezpieczeń i technologii w obszarze bezpieczeństwa pracy, przeciwdziałania wypadkom i chorobom zawodowym. Podczas II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP będziemy jednak szukać odpowiedzi na pytanie, czy w takich warunkach świat pracy rzeczywiście stał się bezpieczniejszy i czy bezpieczniejszy jest w tym świecie człowiek.

Mamy nadzieję, że wnioski wynikające z paneli dyskusyjnych, zaplanowanych w pierwszym dniu Forum, będą stanowić swoiste wytyczne do dalszych działań zarówno Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, jak i instytucji i organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.

W tym roku do realizacji programu Forum zaprosiliśmy ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa pracy, reprezentujących m.in. Radę Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Dozoru Technicznego, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Przemysłu Organicznego oraz przedstawicieli strony społecznej (ZZ BUDOWLANI, OPZZ, NSZZ Solidarność, ZZ Kolejarzy), dużych korporacji i oczywiście członków OSPSBHP. Wsparcia udzielili nam również producenci środków ochrony indywidualnej.

Drugi dzień Forum postanowiliśmy połączyć z obchodami jubileuszu 25 lecie utworzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz 65-lecia powołania służby bhp. Uroczystości zaplanowane są w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Jestem przekonana, że podjęta inicjatywa organizacji II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP posłuży zbudowaniu dobrej platformy do wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia a służbą bhp, nie zrzeszoną w naszej organizacji. Mamy też nadzieję, że Forum stanie się inspiracją do organizacji w przyszłości kongresu służby bhp w szeroko rozumianym znaczeniu.

 

 

 

 

Elżbieta Bożejewicz
Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP   

 

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

PARTNERZY:

   Urząd Dozoru Technicznego

PATRONI HONOROWI:PATRONI MEDIALNI:

 

 

 

 

Copyright © OSPSBHP 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.